Hankkeet

Sivustolla kuvailemme Syväsenvaaran koulun hankkeita.

 • Liikkuva koulu
  • Liikkuvassa koulussa on tärkeää

   • oppilaiden osallisuus
   • oppiminen
   • lisää liikettä – vähemmän istumista

   Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin

 • Verso
  • Kohti kohtaamisen kulttuuria: sovittelutaidot oppilaille ja opiskelijoille sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle.

   VERSO-ohjelma tuo kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä oppilaille ja opiskelijoille restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Restoratiivinen sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on vähentää kouluyhteisön jäsenten välisiä konflikteja koko yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. • Yhteispeli
  • Valtakunnallisessa YHTEISPELISSÄ luodaan uusi toimintamalli ja kehitetään suomalaisille esi- ja alakouluille työvälineitä lasten tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukemiseksi.

   YHTEISPELI-hankkeen päämääränä on lasten terveen kehityksen tukeminen tärkeinä kasvun vuosina esikoulusta alakoulun loppuun. Tämä toteutetaan kehittämällä toimintatapoja esi- ja alakouluihin osaksi oppilaiden ja koulun aikuisten arkea. Tehdään näkyväksi niitä toimintatapoja, jotka auttavat koulun aikuisia tekemään kasvatustyötään entistä käytännöllisemmin ja johdonmukaisemmin. Niiden avulla parannetaan työskentelyn sujuvuutta ja viihtyvyyttä koko kouluyhteisössä.