Meidän koulu‎ > ‎

Koulukuljetukset


Oikeus koulukuljetukseen

Kaupunki järjestää perusopetuksen oppilaille koulukuljetuksen lähikouluun, mikäli koulumatkan yhdensuuntainen pituus ylittää 3,0 km (1-2 lk) tai 5,0 km (3-10 lk). Kuljetus järjestetään vain oppilaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta kouluun / esiopetuspaikkaan.

Koulumatka mitataan kotikiinteistön rajalta koulun kiinteistön rajalle lyhintä käyttökelpoista kulkureittiä pitkin kevyen liikenteen väylät huomioiden. Koulumatkan mittaus tapahtuu kaupungin käytössä olevalla karttaohjelmalla. Tarvittaessa matka tarkennetaan paikan päällä maastomittauksella. Mikäli kiinteistöllä on useita ”sisääntuloportteja”, käytetään mittauksessa lyhintä reittiä.


Huoltajan muistilista

 • Ilmoita lapsen sairaustapauksesta liikennöitsijälle sekä päiväkotiin/kouluun, jotta taksi/pienoisbussi ei aja turhia reittejä.
 • Ilmoita kuljetustarpeiden muista muutoksista ajoissa, viimeistään seitsemän (7) päivää ennen, jotta muutokset ehditään toteuttaa
 • Huoltajalla ei ole oikeutta tilata normaalista poikkeavia kuljetuksia, kaikki tilaukset tapahtuvat päiväkodin/koulun kautta. Mikäli huoltaja on tilannut kyydin, hän on maksuvelvollinen lisäkustannuksista
 • Huolehdi, että lapsi on ajoissa odotuspaikalla
 • Ohjaa lasta käyttäytymään asiallisesti odotuspaikalla ja koulukuljetuksessa
 • Opasta lasta käyttämään koulumatkoilla heijastimia
 • Kaupunki maksaa lukuvuoden ensimmäisen bussikortin sitä tarvitsevalle. Mikäli kortti häviää tai rikkoutuu, peritään kortin panttimaksu oppilaalta/huoltajalta.
 • Kuljettajalta voi kysyä autoon jääneitä tavaroita
 • Koulukuljetuksessa voi kuljettaa myös liikuntavarusteita

 

Oppilaan muistilista

 • Säilytä koululta saamasi kuljetusaikataulu
 • Saavu odotuspaikalle ajoissa (vähintään 5 min. ennen sovittua aikaa) ja tarvittaessa odota kuljetusta 15 min. yli sovitun ajan. Mikäli kuljetus ei tule, palaa kotiin ja soita huoltajalle tai kouluun.
 • Odota kuljetusta sovitulla paikalla, älä ajoradalla. Näytä tarvittaessa käsimerkillä kuljettajalle pysähtymisestä. 
 • Ota bussikortti esiin ennen autoon nousua, mikäli joudut käyttämään sitä ja säilytä bussikortti aina säilytyskotelossa rikkoontumisen varalta
 • Astu autoon rauhallisesti, älä ryntää äläkä töni muita
 • Tervehdi kuljettajaa
 • Jos autossa on täyttä, anna istumapaikka vammaiselle tai vanhukselle
 • Muista käyttää turvavyötä, jos sellainen on istumapaikalle asennettu
 • Käyttäydy myös ajon aikana asiallisesti
 • Ole varovainen autosta poistuessasi, älä koskaan ylitä ajorataa ennen kuin kuljetusauto on poistunut pysäkiltä
 • Käytä heijastimia hämärässä ja pimeässä