Oppimisen tuki‎ > ‎

Hyvinvointiryhmä


Hyvinvointiryhmä on ryhmä, joka koordinoi, auttaa, pitää yhteyttä sekä tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa kokonaisvaltaiseen oppilashyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Hyvinvointiryhmän keskittyy yhteisölliseen oppilashuoltoon ja hyvinvointiin. Hyvinvointityön tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on vahvistaa lapsen voimavaroja, tukea lasta kasvussa, oppimisessa sekä koulutyössä sekä estää syrjäytymistä ja kehittää kouluyhteiön yhteistoimintaa. Syväsenvaarassa toimii hyvinvointiryhmä, joka kokoontuu pari kertaa kuussa ja lisäksi tarpeen mukaan. 

Jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva tai oppilaan huoltaja tai oppilaan sidosryhmään kuuluva henkilö voi tuoda asioista hyvinvointiryhmän käsiteltäväksi. 


Hyvinvointiryhmä

Rehtori Sami Oinas
Koulupsykologi Mari Raappana
Koulukuraattori Sirpa Heimonen
Kouluterveydenhoitaja Heidi Karvonen
Erityisopettaja Paula Sarajärvi
Luokanopettaja Mika Alaräisänen (turvallisuuspäällikkö)
Koulunkäynninohjaaja 
Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 
Vanhempainringin puheenjohtaja


Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisia asioita ei käsitellä hyvinvointiryhmässä, vaan sitä varten kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoonpano sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.