Huoltajille‎ > ‎

Kodin ja koulun yhteistyö

Perusopetuslaki velvoittaa koulut tekemään yhteistyötä kotien kanssa. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön keskeiset periaatteet. Yhteistyöllä tuetaan lasten oppimista, kasvua ja koulunkäyntiä. Yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta toiselle asteelle asti

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään Syväsenvaaran koulussa oppilas-, luokka- ja koulutasolla. Yhteistyömuotoja on monia. Tässä muutamia toteuttamistapoja:

  • Luokkakohtaiset vanhempainillat pidetään vuosittain.
  • Vanhempainvartit tarjotaan vuosittain.
  • Uudelle oppilaalle ja vanhemmalle tarjotaan aina tutustuminen ja vanhempainvartti.
  • Koko koulun yhteinen vanhempainilta teemoitetaan vuoden painopisteiden mukaan.
  • Koulumme vanhempaintoimikunnassa (vanhempainrinki) on edustaja jokaiselta luokalta.
  • Tiedottaminen tapahtuu Wilma-järjestelmän ja internet-sivujen kautta.