Huoltajille‎ > ‎

Kouluterveydenhuolto

Syväsenvaaran koulun kouluterveydenhoitajan yhteystiedot:
 

Kouluterveydenhoitaja Heidi Karvonen 
(koulullamme keskiviikkoisin, torstaisin ja joka toinen perjantai)
puh. 040 739 7916
s-posti. etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi 
Viestit myös Wilman kautta.
 

Yleistä tietoa kouluterveydenhuollosta
 
Peruskoulun kouluterveydenhuolto Rovaniemen kaupungissa on terveyskeskuksen tarjoama maksuton terveyden- ja oppilashuollon tuki. Sen tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä ja olla tukemassa huoltajia kasvatustehtävässä. Kouluterveydenhuollon työntekijöitä koululla ovat terveydenhoitaja ja koululääkäri.
 
Kouluterveydenhoitaja tekee eri luokka-asteilla terveystarkastuksen toimintasuunnitelman mukaisesti. Terveystarkastukseen kuuluvat luokka-asteista riippuen pituuden ja painon mittaaminen, näön, kuulon, väriaistin, Hb:n ja ryhdin tutkiminen sekä verenpaineen mittaaminen. Terveydenhoitaja huolehtii oppilaan rokotuksista yleisen rokotusohjelman mukaisesti. Tapaamisessa terveydenhoitaja keskustelee oppilaan kanssa terveystottumuksista ja kehitystasoon liittyvistä asioista. Mahdollisista huolenaiheista voi luottamuksellisesti keskustella terveydenhoitajan luona niin lapsi/nuori itse kuin hänen perheensä/läheisensä.


 

Terveystarkastukset

1. ja 5. ja 8. luokalla
oppilaalle tehdään laaja terveystarkastus. Tarkastuksessa ovat mukana koululääkäri ja terveydenhoitaja. 8. luokalla oppilaalle kirjoitetaan nuorison terveystodistus. Laajoihin tarkastuksiin sisältyy myös huoltajan, oppilaan ja opettajan tekemä arvio koulunkäynnistä.
 
Huoltajat kutsutaan mukaan 1-, 5-, 7- ja 8.-luokalla tehtäviin tarkastuksiin. Vanhempien on tärkeää osallistua etenkin laajoihin terveystarkastuksiin. Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain.
 
Kouluterveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata oppilaan yhdelle maksuttomalle optikkokäynnille. Oppilas voidaan ohjata tarvittaessa muille erikoisalojen lääkäreille. Näihin tarvitaan kuitenkin aina lääkärin lähete. 
 

Äkillinen sairaanhoito ja tapaturmat

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito
, esimerkiksi vapaa-ajan tapaturmat, korvakipuiset jne. 
 
Jos oppilaan äkillinen sairaus vaatii lääkärin hoitoa, kehotetaan kääntymään oman terveysaseman ja -tiimin puoleen. Syväsenvaaran ja Saarenkylän alueella:
 
Pulkamontien terveysasema
Saarentiimi, puh. 016 322 4575
Koskitiimi, puh. 016 322 4585
 
Silloin kun oppilaan sairaus ei tarvitse välitöntä lääkärintutkimusta tai hoitoa ja kyseessä on äkillinen infektiotauti, voi kouluterveydenhoitaja tarvittaessa kirjoittaa huoltajan työnantajalle selvityksen/todistuksen alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta.
 
Mikäli oppilaalle sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkalla, hänet ohjataan päivystykseen. Tällöin otetaan yhteyttä oppilaan huoltajaan. Koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Oppilaat ovat vakuutettuja If-vakuutusyhtiön puolesta. Mikäli tapaturman hoidosta ilmaantuu kuluja, huoltajien tulee maksaa ne ensin itse. Kuitit tulee toimittaa koulusihteerille, joka toimittaa ne vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö korvaa ja maksaa hoitokulut huoltajien ilmoittamalle pankkitilille takautuvasti.