Huoltajille‎ > ‎

Wilma

Rovaniemen kouluissa on käytössä internet-palvelu Wilma, joka on tarkoitettu kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon. Wilman kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä.

Wilma-palvelua voivat käyttää opettajat, oppilaat (yläkoulussa ja lukiossa), huoltajat, koulun muu henkilökunta sekä koulun johtokunnan jäsenet. Jokaisella käyttäjäryhmällä on omanlaisensa käyttäjäoikeudet, esimerkiksi kouluterveydenhoitajalla on käytössään erilaiset toiminnot kuin oppilaan huoltajalla.

Lapsen aloittaessa koulunkäynnin, huoltajat saavat Wilma-tunnukset, joiden kautta he voivat hoitaa kaikkia lapsensa kouluasioita. Wilman kautta huoltajat näkevät lapsensa lukujärjestyksen (työjärjestyksen), tulevat kokeet, koearvosanat, poissaolotiedot ym. Huoltajat voivat lukea koulun tiedotteita ja lähettää viestejä opettajille ja henkilökunnalle. 

Wilma-tunnukset jakaa huoltajille koulusihteerimme Tarja Kallatsa. Ongelmatilanteissa häneen voi olla yhteydessä.

Linkki Rovaniemen kaupungin Wilma-sivustolle.